Språkvårdare Karin Aleby

Skrivglädje på jobbet nu!

Alla kan ta makten över det skrivna ordet. Att kunna skriva är ingen medfödd begåvning, utan ett hantverk som kan läras in och utvecklas. Alla blir inte fullfjädrade författare, men alla kan lära sig skriva bra texter för vardagsbruk i arbetslivet. Mitt mål och min mening är att hjälpa dig på vägen – att ge dig skrivglädje på jobbet.

Alla är olika
Det finns inte bara en väg att gå. Allt beror på var i skrivutvecklingen du befinner dig, vilken typ av skribent du är och vad du vill uppnå med dina texter. Kanske ingår du också i en grupp, där ni alla vill gå i närkamp med era texter. Det kan till exempel handla om webbtexter, utredningar, protokoll eller journaler. Tillsammans analyserar vi behoven och lägger upp en plan.

Behoven föder lösningarna
I de lösningar jag föreslår ingår ofta kombinationer av individull handledning, kurser, seminarier och skrivarverkstäder. Men ibland räcker det med en liten puff i rätt riktning, kanske ett kort föredrag om att skriva könsneutralt eller om vanliga språkfel. Eller så vill du bara ha din text professionellt granskad.

Oavsett vägen är målet att texten ska nå fram till sina läsare - ända fram.

 

 

En bra text               
- förmedlar din tanke

- skapar förtroende

- sparar tid och pengar.

 

 

 

 

Bookmark and Share
070-731 89 33 | info@sprakvardare.se