Språkvårdare Karin Aleby

Klarspråksprojekt

Att genomföra ett klarspråksprojekt som spänner över arbetsplatsens alla texter är ett stort och långsiktigt arbete. Men vinsterna är många: tydligare kommunikation, ökat förtroende, mer tid och pengar.

Det kan vara bra att ta ett helhetsgrepp på arbetsplatsens texter, på så sätt får alla medarbetare en nystart samtidigt. När fler är engagerade är det lättare att hålla klarspråksarbetet levande. Ett lyckat klarspråksarbete avslutas inte, det byggs in i verksamheten.

Ett klarspråksprojekt kan se ut på många sätt, men det föregås av noggranna analyser av problem och behov. Det innefattar alltid gemensamma seminarier, praktiska övningar och individuell rådgivning. Det ska utmynna i att skribenterna får strategier och verktyg för att skriva tillgängliga texter samtidigt som de får en gemensam syn på arbetsplatsens språk.

Jag hjälper dig att analysera behoven, lägga upp projektet samt genomföra utbildning, rådgivning och uppföljning. Tillsammans skapar vi också en plan för det fortsatta arbetet.

 

Klarspråk lönar sig
Ds 2006:10.


En handbok du kan ladda ned direkt. Här finns stöd, inspiration och råd att hämta om du vill lägga upp ett klarspråksprojekt.

 

Utgiven av Klarspråksgruppen på Justitiedepartementet.

070-731 89 33 | info@sprakvardare.se