Språkvårdare Karin Aleby

Skrivuppdrag

Skriver du texter som ställer stora krav på kvalitet? Då kan det vara meningsfullt att anlita en professionell skribent.

Det kan handla om produktbeskrivningar, manualer, brev eller andra texter som ska nå stora läsargrupper. Tillsammans gör vi en analys av vad du vill uppnå med texten och vilka dina läsare är. Du står för faktakunskaperna och jag gör dem tillgängliga för dina läsare. Jag hjälper dig med textredigering på alla nivåer:

Korrektur: Jag rättar till stavfel och grammatiska misstag såsom syftningsfel och böjningsfel. Jag kontrollerar att texten konsekvent följer gängse skrivregler för förkortningar, citat, interpunktion, sifferuttryck etc.

Anpassning till läsarna: Jag granskar även ordval, meningsbyggnad, disposition och innehåll. Jag kontrollerar att texten flyter och anpassar den till läsarna.

Omfattande bearbetning: Jag arbetar om texten helt och hållet - kanske ska den passa en ny målgrupp, ett nytt syfte eller en ny kanal. Det kan till exempel handla om att göra om en broschyrer till webbtext.

Vad vinner du? Du sparar tid och ökar förtroendet för din text. Dessutom får du en professionell text som

- når fram till dina läsare
- är lätt att läsa
- har en enhetlig ton och stil
- förmedlar det du vill ha sagt

 

Myndigheternas skrivregler
-om du känner dig osäker på stor eller liten bokstav, kommatering, avstavning eller något liknande.

 

Svenska Akademiens Ordlista
- om du funderar på stavning.

 

EUs publikationsbyrå
- om du vill lära dig korrekturtecknen.

 

070-731 89 33 | info@sprakvardare.se