Språkvårdare Karin Aleby

Skriva på jobbet

(1,5 dag)

Kursen vänder sig till dig som vill skriva effektiva, tydliga och lättlästa texter anpassade till olika målgrupper.

Kursen tar upp grunderna i textplanering, disposition, meningsbyggnad och ordval men lägger också stor vikt vid stil, ton och perspektiv. Vi tittar närmare på olika texttyper såsom rapporter, beslut, protokoll, pressmeddelanden, brev, instruktioner och webbtexter.

Vi blandar teori med praktiska övningar.

Ur innehållet:

 • Kan alla lära sig skriva?
 • Vem är jag som skribent?
 • Hur kan vi komma över osäkerhet i att uttrycka oss skriftligt?
 • Varför skriver vi - och för vem?
 • Hur ser en bra text ut?
 • Vad betyder enkel, ledig och vårdad svenska?
 • Vad gör en text svår respektive lätt att läsa?
 • Hur kan vi skriva lättlästa texter som samtidigt är korrekta?
 • Hur personliga kan texterna vara och vad betyder det att skriva konkret?
 • Vad betyder det att skriva för olika kanaler såsom webb och tryckt material?
 • Vilka hjälpmedel finns?
 • Hur kan vi arbeta vidare med våra texter?

 

 

Att skriva bättre i jobbet

Boken är en tydlig handledning för dig som vill utveckla ditt skrivande. Du kan läsa den från pärm till pärm men också använda den som uppslagsbok.


Författare är Barbro Ehrenberg-Sundin, tidigare språkexpert i Regeringskansliet, Kerstin Lundin och Åsa Wedin, som båda är språkkonsulter samt Margareta Westman, som bl a varit chef för Svenska språknämnden.

 

Den fjärde upplagan utkom på Norstedts Juridik, 2008.

 

070-731 89 33 | info@sprakvardare.se